1. Pravo odstupanja od ugovora

Kod ugovora potpisanih na daljinu, potrošač ima pravo (sukladno točki 43.c člana Zakona o zaštiti potrošača) unutar četrnaest (14) dana obavijestiti poduzeće o odstupanju od ugovora bez navođenja razloga. Smatra se da je obavijest pravovremena ukoliko je pošiljka poslana u roku. Jedini trošak koji tereti potrošača prilikom odstupanja od ugovora jest neposredan trošak povrata robe. Ukoliko potrošač odstupi od ugovora, naše poduzeće će mu vratiti sav uplaćeni novac odmah kada to bude moguće, a najkasnije u roku od 14 dana po primitku obavijesti o odstupanju od ugovora.
Od kada teče rok za odstupanje od ugovora? Ukoliko je poduzeće ispunilo propise 43.c člana Zakona o zaštiti potrošača, od toga trenutka počinje teći odstupanje od ugovora prilikom isporuke robe.

Obaveze prodavatelja u slučaju odstupanja od ugovora. Ukoliko pri odstupanju od ugovora na želju kupca zamjena robe nije bila izvršena, prodavač vraća cjelokupan iznos odmah kada to bude moguće, ali najkasnije u roku 14 dana od primitka obavijesti o odstupanju od ugovora. Prodavatelj vraća zaprimljene uplate potrošaču s jednakim sredstvom plaćanja, koje je koristio potrošač, jedino ukoliko je potrošač izričito zahtjevao upotrebu drugoga sredstva plaćanja i ukoliko potrošač zbog toga ne snosi nikakve troškove.

2. Povrat robe

U slučaju da je kupac iz bilo kojeg razloga nezadovoljan isporučenom robom, istu može, ne navodeći razlog, zamijeniti ili vratiti u zamjenu za novac unutar 14 dana od primitka robe. Kupac mora artikl vratiti prodavatelju neoštećenoga i u nepromijenjenoj količini, osim kada je artikl uništen, pokvaren, izgubljen ili ukoliko se njegova količina smanjila, bez da bi za to kupac bio odgovaran. Kupec odgovara za smanjenje vrijednosti robe, ukoliko je smanjenje posljedica rukovanja, koja nije potrebna kako bi se ustanovila sama priroda, karakteristika i upotreba robe.

Robu možete vratiti na našu adresu: Dareda d.o.o., Gosposvetska 10, 1000 Ljubljana, Slovenija (uz napomenu REKLAMACIJA/ POVRAT ROBE/ZAMIJENA)

Sam kupac nosi teret rizika, gubitka ili oštećenja proizvoda kojega želi vratiti ili zamijeniti, osim ako se to dogodilo bez njegove krivnje. Jedini trošak koji tereti kupca u vezi s odstupanjem od ugovora je trošak koji je nastao prilikom vraćanjem predmeta kupnje.

 

Postupak zamjene robe
Poduzeće Dareda  d.o.o. u slučaju povrata robe na želju kupca zahtijeva povrat robe na adresu Dareda d.o.o., Gosposvetka 10, 1000 Ljubljana, Slovenija (dopišite POVRAT ROBE). Poduzeće vam odmah vraća cjelokupan iznos za kupljeni proizvod. Stranka može naknadno napraviti novu narudžbu za proizvod koji želi imati. Kada proizvod stigne na adresu poduzeća, Dareda d.o.o. šalje nove proizvode (iz izrađene nove narudžbe) kupcu na njegovu adresu.

Obrazac za reklamaciju učitajte ovdje >> OBRAZAC ZA REKLAMACIJU I ZAMLJENU. Obrazac ispunite te ga pošaljite na elektronsku poštu info@renini-shop.com

 

3. Primjena garancije

Kupac može grešku ili oštećenje reklamirati bilo kada u garancijskom roku. Kupac ima pravo zahtijevati garanciju na proizvode za koje je garancija obavezna (popis tih proizvoda određuje Pravilnik o robi, za kojega se izdaje garancija za rad bez poteškoća) te za one proizvode za koje je bila dana dobrovoljna garancija. U garancijskom roku kupac od garanta može zahtijevati besplatan popravak greške. Ukoliko grešku nije moguće popraviti ili je poduzeće ne popravi u roku od 45 dana, kupac može zahtijevati zamjenu za nov besplatan proizvod. Nakon isteka tog razdoblja, popravak robe se obavlja samo uz plaćanje. Samo ukoliko popravak nije moguć ili ga poduzeće ne izvrši u roku od 45 dana, kupac može zatražiti novi, originalni proizvod.

Kakav je postupak korištenja garancije?
Kupac mora u garancijskom roku i pod garancijskim uvjetima s pisanim zahtjevom davatelja garancije zahtijevati popravak greške, a pri tome mora priložiti proizvod, garancijski i servisni list te kopiju računa. Kupac pri rješavanju reklamacije ili zamjeni artikla nema nikakvih troškova. Ukoliko prodavač ustanovi, da je do greške na proizvodu došlo zbog pogrešnog rukovanja samoga kupca, zbog čega se iskaže da je garancijski zahtjev neopravdan, proizvod s pisanom obavijesti će biti poslan nazad na trošak kupca.

  1. Zamjena proizvoda
    Zamjena narčenih proizvoda moguća u roku 14 dana .Troškove dostave u slučaju zamjene snosi kupac.

4. Prava potrošača

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može ostvariti svoje pravo ukoliko se radi o nedostacima na kupljenoj robi iz garancije ili ukoliko je došlo do materijalne pogreške.

5. Povrat novčanih sredstava

Nakon povrata robe, prodavač mora kupcu vratiti sav iznos u obliku u kojem je kupac izvršio kupovinu (Paypal, uplata na račun kupca,..). U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.Povrat novca je potrebno izvršiti odmah, a najkasnije u roku 14 dana i to po primitku obavijesti o povlačenju iz ugovora. Povrat novca se ne smije izvršiti putem dobropisa. Prodavatelj vraća zaprimljene uplate potrošaču s jednakim sredstvom plaćanja, koje je koristio potrošač, jedino ukoliko je potrošač izričito zahtjevao upotrebu drugoga sredstva plaćanja i ukoliko potrošač zbog toga ne snosi nikakve troškove.

6. Kada roba nije na zalihi

Može se dogoditi, da kupac napravi narudžbu preko interneta, prodavač ga potvrdi, a kasnije kupca obavijesti,kako roba nije na zalihi, a roba je bila već plaćena. Poduzeće mora ispuniti svoje obaveze u roku od 14 dana od potpisivanja ugovora, jedino ukoliko se stranke ne dogovore drugačije. Ukoliko roba nije raspoložliva i prodavač ne može ispuniti svoje obaveze, mora o tome odmah obavijestiti kupca i sukladno tomu mu vratiti sav novac za napravljene narudžbe. Novac je potrebno vratiti odmah, kada je to moguće, odnosno najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti od povlačenja iz ugovora. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku .

Izvor: Zakon o zaštiti potrošača (sukladno članku 77. stavak 5)